Wothanburg
Dalsi
Seznam
Predchozi
Autor: Haribolo (Von Wothanburg) on 'Wothanburg'
Cas: Ct 20.3.2003 9:48.17
Titulek: GLADIUS II.

                                         
Sdruzeni Wothanburg a X. Legoin GPF Vas zve na 26.dubna - v sobotu odpoledne 
na Wothanburg. Probehne druhy rocnik rimsko-barbarskeho setkani na Wothanburgu.
 
Podrobnosti upresnim.
 
 Wothan von Wothanburg                 //\__//\  //\
 Co se hybe jde zabit            /---/\   III/\III  I##
   www.wothanburg.cz          IIIIIIIIIIIIIIIII _IIIIIIIIIIIIIII

Dalsi Seznam Predchozi


[ Domu | Prstik | O Piskovisti | Deticky | Nastenky | Koutky ]