Deticky
Query

Cas: Ut 21.11.2017 5:18.08

    pharook   (kobayashi maru)
 
 
Pocet prihlaseni: 8678 Pocet prispevku: 1682
Cas celkem: 7928:14 Necinnost: 5359:42 Efektivni: 2568:32
Naposledy v Ut 30.5.2017 12:05.08grey.cesnet.cz
Posledni odhlaseni v Ut 30.5.2017 12:10.23 (0:05.15, pred 5 mesici)


                                         
 ________________________________       ________________________________
 |___|___|___|___|___|___|___|___|_ ___   |___|___|___|___|___|___|___|___|
 __|___|___|___|___|___|___|___|___|__/    /|___|___|___|___|___|___|___|__
 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|_   _|___|___|___|___|___|___|___|___|
 __|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|__
 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|_  /_|___|___|___|___|___|___|___|___|
 __|___|___|___|___|___|___|___|___|__/ ,__|___|___|___|___|___|___|___|___|__
 |___|___|___|___|___|___|___|___|___| /_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
 __|___|___|___|___|___|___|___|___|/ _|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
 |___|___|___|___|___|___|___|___|_/_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
 __|___|___|___|___|___|___|___|__/|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
 ==================,=========/=========|=========\=========.==================
 ----------------,'---------/----------|----------\---------`.----------------
 --------------,'----------/-----------|-----------\----------`.--------------
 ____________,'___________/____________|____________\___________`.____________
      ,'      /       |       \      `.
 ________,'_____________/______________|______________\_____________`.________
    ,'       /        |        \       `.
   ,'        /        |        \        `.
 __.'________________/_________________|_________________\________________`.__
 Neobtezujte mne prosim s mymi problemy.        Uz tak mam dost cizich.
 


Query:   

[ Domu | Prstik | O Piskovisti | Deticky | Nastenky | Koutky ]