Oryx
Dalsi
Seznam
Predchozi
Autor: #Feed# (on behalf of Oryx) on 'Oryx'
Cas: Pa 06.07.2012 10:15.11
Titulek: Dalsi krucky jezdeckeho embrya

                                         
Feed:   katka, katka.lipinska.cz
Post-URL: http://lipinska.cz/?p=398
 
 
Dnes se od uplnych zacatku presuneme ke starsim detem a k zacatkum
samostatneho ovladani kone. Povidat budeme o tom, jak na lonzi dite
pripravit na samostatne fungovani, a take o vodeni, zataceni a ohybani.
 
Pri optimalnim vyvoji detskeho jezdeckeho embrya se od obcasneho vozeni dle
zajmu a schopnosti ditka postupne prechazi k lonzovani. Cim [...]
 
URL: http://lipinska.cz/?p=398

Dalsi Seznam Predchozi


[ Domu | Prstik | O Piskovisti | Deticky | Nastenky | Koutky ]