Oryx
Dalsi
Seznam
Predchozi
Autor: #Feed# (on behalf of Oryx) on 'Oryx'
Cas: Ne 05.09.2010 20:28.13
Titulek: Kladruby hostily mistra videnske skoly

                                         
Feed:   katka, katka.lipinska.cz
Post-URL: http://lipinska.cz/?p=280
 
 
V patek 20.8. se v Kladrubech nad Labem uskutecnil prvni ze seminaru s
Arthurem Kottas-Heldenbergem. Ma laska k videnske spanelske skole mi
nedovolila si jej nechat ujit a prinasim vam cerstve dojmy.
 
Naplni tohoto uvodniho seminare bylo lonzovani a vycvik jezdce v sedu na
lonzi. Puvodne bylo avizovano lonzovani, dynamika pohybu kone a jake
svalstvo [...]
 
URL: http://lipinska.cz/?p=280

Dalsi Seznam Predchozi


[ Domu | Prstik | O Piskovisti | Deticky | Nastenky | Koutky ]