Oryx
Dalsi
Seznam
Predchozi
Autor: #Feed# (on behalf of Oryx) on 'Oryx'
Cas: Ct 17.12.2009 11:28.59
Titulek: Takova normalni zimni pohadka

                                         
Feed:   katka, katka.lipinska.cz
Post-URL: http://lipinska.cz/?p=180
 
 
Ranni pohled z okna na bilou nadheru ve mne na chvili vzbudil pocit, ze
dnesek by mohl byt tak nejak hezci, slavnostnejsi nez ty ostatni dny, kdy
clovek vstava za tmy, klouze se na koni, bez kone i v aute, drkota zuby a
mumla si nepublikovatelne vyrazy casteji nez obvykle...
 
Uz blizsi pohled na bilou silnici [...]
 
URL: http://lipinska.cz/?p=180

Dalsi Seznam Predchozi


[ Domu | Prstik | O Piskovisti | Deticky | Nastenky | Koutky ]