DoVetru
Dalsi
Seznam
Predchozi
Autor: vitas (make love not war) on 'DoVetru'
Cas: Pa 23.11.2012 15:57.02
Titulek: Re: Maturita z matematiky by mela byt povinna.

                                         
 
Kupodivu v zakone to neni spatne, pouze to zvrzali na mvcr:
 
Zjisti-li Ministerstvo vnitra postupem podle
odstavce 5 nespravne udaje u 3 % nebo vice nez 3 %
podepsanych obcanu, provede kontrolu u dalsiho
vzorku stejneho rozsahu (dale jen ,,druhy kontrolni
vzorek"). Zjisti-li Ministerstvo vnitra, ze druhy kon-
trolni vzorek vykazuje chybovost u mene nez 3 % ob-
canu podepsanych na petici, nezapocita Ministerstvo
vnitra obcany z obou kontrolnich vzorku do celkoveho
poctu obcanu podepsanych na petici. Zjisti-li Minister-
stvo vnitra, ze druhy kontrolni vzorek vykazuje chy-
bovost u 3 % nebo vice nez 3 % obcanu podepsanych
na petici, odecte od celkoveho poctu obcanu podepsa-
nych na petici pocet obcanu, ktery procentualne odpo-
vida chybovosti v obou kontrolnich vzorcich.
 
 
vitas
 @;;

Dalsi Seznam Predchozi


[ Domu | Prstik | O Piskovisti | Deticky | Nastenky | Koutky ]